• Captures d'écran de Sumy GPS Inclusive 1
  • Captures d'écran de Sumy GPS Inclusive 2
  • Captures d'écran de Sumy GPS Inclusive 3
  • Captures d'écran de Sumy GPS Inclusive 4
  • Captures d'écran de Sumy GPS Inclusive 5
  • Captures d'écran de Sumy GPS Inclusive 6

Informations sur l'application de Sumy GPS Inclusive

Nom de l'applicationSumy GPS inclus
CatégoriesApps, Carte et navigation
Développeur
Nom du forfaitappinventor.ai_sergey_svetaylo.SumyGPSInclusif
version2.2
Évaluation 5
Dimensions6.8 MB
ExigenceAndroid 5.0 +
Actualisé2020-10-14
Installations100

Description de Sumy GPS Inclusive

Додаток розроблено для людей з порушеннями зору, які використовують программи для озвучуваанми для озвучуваанми для озвучуваанми для озвучуваанми для озвучувааніміміміня Також він зручний для людей з руховими розладами - інтерфейс не містить дрібних елементів.
Додаток є інклюзивним - тобто використовувати його можуть всі.

Додаток дозволяє:
- знайти потрібну зупинку та автоматично прокласти до неї піший маршрут за допомогою Google Maps;
- на обраній зупинці дізнатися прогноз прибуття транспорту. Якщо транспорт що прямує до зупинки з низькою підлогою - це відобразится в прогнозі. Прогноз відсортовано по прибуттю транспорта - тобто один і той самий маршрут може прибуттю транспорта - тобто один і той самий маршрут може бути декільвика прозука прозука прозука позука прозука позука позукур
- обрати бажаний транспорт та встановити цільову зупинку на маршруті. Додаток сповістить про наближення та прибуття до цільової зупинки.

Увага! Для роботи додатку у фоновому режимі потрібно відключити для нього оптимізацію батареї у натутутутеветутельная Для повернення у додаток з фонового режиму достатньо натиснути на сповіщення.

Якщо відключити оптимізацію не вдається:
1) відстеження зупинки можливе лише якщо телефон під час відстеження жодного разу не вимикався азу не вимикався.
2) якщо телефон вимикався або додаток було згорнуто, для того, щоб продовжити відстеження, потрібно буде знов повернутись на екран вибору зупинок, та обрати потрібну зупинку

Як вимкнути оптимізацію батареї для деяких моделей телефонів:

Samsung

Вимкніть оптимизацію батареї в Системні налаштування-> Батарея-> Деталі-> SumyGPSInclusive.

Також можуть знадобитись наступні дії:
Вимкніть “Адаптивний режим акумулятора”
Вимкніть «Перехід у режим сну» (Mettre les applications inutilisées en veille)
Вимкніть “Автоматичне відключення додатків” (désactiver automatiquement les applications inutilisées)
Видалити SumyGPSInclusive зі списку додатків, які знаходяться у режимі сну.
Вимкніть фонові обмеження (restrictions d'arrière-plan) для SumyGPSInclus

Xiaomi

Вимкніть контроль додатку у налаштуваннях батареї (Налаштування - Батарея та продуктивнібть - SumміPSінірегогер - Екемянягогогер - кемянгогогогенер - кемянгогогогогорен

Також можуть знадобитись наступні дії:
У списку недавніх додатків (квадратний індикатор унизу екрану) знайти SumyGPSInclusive, довгийстап на на ньотому, довгийстап на натотому

Huawei

Перейдіть у Налаштування-> Додаткові параметри-> Диспетчер батареї-> Захищені додатки, знайдіть у списку в списке SumyGPSInclusive, и помітьте додаток як захищений.
У налаштуваннях смартфона, зайдіть у Налаштування -> Батарея -> Запуск програм. За замовчуванням ви побачите там активний перемикач “Керувати усім автоматично”. Знайдіть додаток SumyGPSInclusive та оберіть його. Унизу з'явиться вікно з трьома перемикачами, дозвольте роботу у фоні.
У списку недавніх додатків (квадратний індикатор унизу екрану) знайти SumyGPSInclusive, опустити донизиу тазмота.
У Налаштування-> Програми та сповіщення-> Програми-> Налаштування-> Спеціальний доступ-> Ігнорувати оптимизацію батареї-> Знайти SumyGPSInclusive у списку-> Дозволити.

Sony

Перейдіть у Налаштування -> Батарея -> Три крапки з правого боку зверху -> Оптимизація атарея -> Три крапки з правого боку зверху -> Оптимизація арбритивер - Оптимизація барбитивитев -

OnePlus

У Налаштування -> Батарея -> Оптимизація батареї на SumyGPSInclusive повинно бути “Не оптимізувати”. Такоже натисніть на кнопку с трьома вертикальними крапками у правому верхньому куті та прослідкуйте, щоб перемикач « Продвинуті оптимізації » було вимкнуто.
Також можуть знадобитись наступні дії:
У списку недавніх додатків (квадратний індикатор унизу екрану) знайти SumyGPSInclusive, та поставити “замок.

Motorola

Налаштування -> Батарея -> Три крапки з правого боку зверху -> Оптимізація енергоспоживання -> Натиснути напис « Не de » та обрати « Усі de програми » -> Обрати SumyGPSInclusive -> Не оптимізувати.
L'application est conçue pour les personnes malvoyantes qui utilisent des programmes pour diffuser des informations à l'écran. Il convient également aux personnes souffrant de troubles du mouvement - l'interface ne contient pas de petits éléments.
L'application est inclusive, c'est-à-dire que tout le monde peut l'utiliser.

L'application permet:
- trouvez l'arrêt souhaité et créez automatiquement un itinéraire à pied vers celui-ci à l'aide de Google Maps;
- à l'arrêt sélectionné pour connaître les prévisions d'arrivée des transports. Si le véhicule s'arrête avec un plancher bas, cela sera reflété dans les prévisions. Les prévisions sont triées en fonction de l'arrivée du transport - c'est-à-dire que le même itinéraire peut figurer plusieurs fois dans la liste des prévisions;
- sélectionnez le transport souhaité et définissez un arrêt cible sur l'itinéraire. L'application vous informera de l'approche et de l'arrivée à l'arrêt de destination.

Attention! Pour exécuter l'application en arrière-plan, vous devez désactiver l'optimisation de la batterie dans les paramètres du téléphone. Cliquez simplement sur la notification pour revenir à l'application depuis l'arrière-plan.

Si vous ne pouvez pas désactiver l'optimisation:
1) Arrêter le suivi n'est possible que si le téléphone n'a jamais été éteint ou si l'application n'a pas été minimisée pendant le suivi.
2) si le téléphone est éteint ou si l'application a été minimisée, pour continuer le suivi, vous devrez revenir à l'écran de sélection d'arrêt et sélectionner l'arrêt souhaité

Comment désactiver l'optimisation de la batterie pour certains modèles de téléphone:

Samsung

Désactivez l'optimisation de la batterie dans les Préférences Système-> Batterie-> Détails-> SumyGPSInclusive.

Vous pouvez également avoir besoin des étapes suivantes:
Désactiver le mode de batterie adaptative
Désactiver la mise en veille des applications inutilisées
Désactiver la désactivation automatique des applications inutilisées
Supprimez SumyGPSInclusive de la liste des applications qui sont en mode veille.
Désactiver les restrictions d'arrière-plan pour SumyGPSInclusive

Xiaomi

Désactivez le contrôle des applications dans les paramètres de la batterie (Paramètres - Batterie et performances - Économie d'énergie - SumyGPSInclusive - Aucune restriction

Vous pouvez également avoir besoin des étapes suivantes:
Dans la liste des applications récentes (indicateur carré en bas de l'écran) trouvez SumyGPSInclusive, un appui long dessus, et mettez un «verrou».

Huawei

Accédez à Paramètres-> Options avancées-> Gestionnaire de batterie-> Applications protégées, recherchez SumyGPSInclusive dans la liste et marquez l'application comme protégée.
Dans les paramètres du smartphone, allez dans Paramètres -> Batterie -> Lancer des applications. Par défaut, vous verrez un commutateur actif «Gérer tout automatiquement». Trouvez l'application SumyGPSInclusive et sélectionnez-la. Une fenêtre avec trois interrupteurs apparaîtra en bas, permet de travailler en arrière-plan.
Dans la liste des applications récentes (indicateur carré en bas de l'écran) trouvez SumyGPSInclusive, abaissez-le et mettez un «verrou».
Dans Paramètres-> Applications et notifications-> Applications-> Paramètres-> Accès spécial-> Ignorer l'optimisation de la batterie-> Rechercher SumyGPSInclusive dans la liste-> Autoriser.

Sony

Allez dans Paramètres -> Batterie -> Trois points en haut à droite -> Optimisation de la batterie -> Applications -> SumyGPSInclusive - Désactivez l'optimisation de la batterie.

OnePlus

Dans Paramètres -> Batterie -> Optimisation de la batterie sur SumyGPSInclusive devrait être «Ne pas optimiser». Cliquez également sur le bouton avec les trois points verticaux dans le coin supérieur droit et assurez-vous que le bouton radio Optimisation avancée est désactivé.
Vous pouvez également avoir besoin des étapes suivantes:
Dans la liste des applications récentes (indicateur carré en bas de l'écran) recherchez SumyGPSInclusive, et mettez un «verrou».

Motorola

Paramètres -> Batterie -> Trois points en haut à droite -> Optimisation de l'alimentation -> Cliquez sur «Ne pas enregistrer» et sélectionnez «Tous les programmes» -> Sélectionnez SumyGPSInclusive -> Ne pas optimiser.
2.2:
- Додано звукову індикацію завантаження даних.

2.1:
- Додано можливість змінити радіус пошуку зупинок (у розділі “Про додаток”). За замовчування радіус складає 500 метрів. Можливі значення - від 100 до 1000 метрів.
- Додано індикацію завантаження даних.

2.0:
- Відтепер відстеження прибуття можливе також у фоновому режимі.
- Виправлено роботу функції “Де я?”
- Кольорову гаму елементів відкореговано для користування особами з порушеннями зору.
- Мінімальна версія Android - 5.0